اتاق بازی
1393-08-15
دنیای اطراف ما
1393-08-15

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز دارای سه حیاط بازی برای کودکان است که در این حیاط ها تعداد زیادی وسایل بازی در اندازهای مختلف وجود دارد مانند تاب ، سرسره ، صخره ، دایناسور ، تونل ، تور بسکتبال . کودکان در هر گروه سنی سه روز در هفته می توانند از امکانات حیاط استفاده کنند .