وسائل کمک آموزشی
1393-08-16
کارگاه علوم
1393-08-15

یکی از امکانات کودکستان دانشگاه ، حوض شنی می باشد. این مکان در حیاط کودکستان واقع شده و تمام نکات ایمنی در ساخت آن بکار برده شده است . حوض شنی محوطه ای نسبتاً بزرگ است که حدوداً 30 کودک به راحتی می توانند در آن به بازی و فعالیت مشغول شوند. دیوارهای اطراف حوض شنی توری و کف آن سیمانی ، سقف ایرانیت و دارای یک درب ورودی می باشد که از ورود حیوانات به آن جلوگیری می کند . امکانات داخل حوض شنی عبارتند از : شن شسته شده در سایزهای کوچک و تعدادزیادی بیلچه ، سطل ، الک ، فرغون . کودکان از بازی با شن بسیار لذت می برند و انرژی آنها در جهت مثبت تخلیه می گردد از اهداف مهم دیگر حوض شنی پرورش ابتکار وخلاقیت در کودکان می باشد. کودکان هرگروه سنی یک روز در هفته از حوض شنی استفاده می کنند .