اتاق بازی

کودکان هر گروه سنی هر هفته به مدت یک ساعت از امکانات اتاق بازی استفاده می کنند.
اتاق بازی مکانی است با اساب بازی های متنوع چوبی و پلاستیکی با جنس مرغوب ، لباس های مشاغل مختلف ، دو خانه بزرگ چوبی ، یک آشپزخانه بزرگ فایبر گلاس ، میز و صندلی ، اسبهای فایبر گلاس ، که کودکان از بازی با آنها بسیار لذت می برند .
اهداف اتاق بازی عبارتند از : ایجاد شور و نشاط در کودکان ، تخلیه انرژی کودکان در جهت مثبت ، بیان احساسات و عواطف مثبت و منفی آنها از طریق بازیهای تقلیدی ، نمایشی و تخیلی ، ایجاد سازگاری با گروه های هم سن ، افزایش اعتماد به نفس و ….