فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402 – 1401

  • اطلاعات کودک

  • اطلاعات والدین

  • نوع شغل دقیقاً ذکر شود.
  • شماره تلفنی که برنامه واتس آپ روی آن نصب باشد.
  • نوع شغل دقیقاً ذکر شود.
  • شماره تلفنی که برنامه واتس آپ روی آن نصب باشد
  • والدین گرامی خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید.

    چنانچه کودک شما مشکلات رفتاری یا بیماری خاصی دارد آن را بیان کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .