فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۰۰ – ۹۹

  • اطلاعات کودک

  • اطلاعات والدین

  • نوع شغل دقیقاً ذکر شود.
  • نوع شغل دقیقاً ذکر شود.
  • ساعاتی که مایلید فرزند شما در کودکستان باشد؛ (لازم به ذکر است که ساعت آموزش کودکستان از 8:15 تا 12 و روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد)
  • والدین گرامی خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید.

    چنانچه کودک شما مشکلات رفتاری یا بیماری خاصی دارد آن را بیان کنید.
  • شرکت در کلاس های فوق برنامه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .