لینک های مفید

Umsetzung von Webseite stickstoffdioxid mit wasserin einer absorptionskolonne wird stickstoffdioxid im gegenstrom mit wasser umgesetzt, wobei eine disproportionierung zu salpetersäure und stickstoffmonooxid stattfindet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *