برنامه شکرگزاری کودکان

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ برنامه ای تحت عنوان شکرگزاری از خداوند مهربان در پیش دبستانی دانشگاه شیراز برگزار شد .در این برنامه که مربوط به کودکان پیش دبستانی بوده است کودکان به صورت دسته جمعی خدای مهربان را به خاطر نعمت های فراوانش شکر کردند و شعر ، قصه و کلیپ های کودکانه ای در این راستا برای کودکان به نمایش گذاشته شد .