بازدید از موزه تاریخ طبیعی

هفته آخر دی ماه ۱۳۹۸ کودکان این مرکز آموزشی از موزه تاریخ طبیعی دیدن نمودند . این برنامه مرتبط با درس علوم کودکان نیز می باشد و کودکان را با انواع جانداران ، تنوع زیستی حیوانات و … آشنا می کند .