جشن شب یلدا

از هفته گذشته کودکان در روزهای مختلف برنامه های مخصوص شب یلدا را مرور کردند
عکس دسته جمعی پای سفره یلدا توسط مربی از کودکان گرفته شد
عکس اختصاصی یلدا جهت آلبوم کودکان توسط عکاس گرفته شد
هدیه کوچکی که نماد شب یلدا داشت به کودکان داده شد
کودکان آجیل شب یلدا را میل کرده
در رابطه با شب یلدا توسط مربیان عزیز برای کودکان داستان خوانده شد و در سالن فیلم های کوتاهی در رابطه با این شب فراموش نشدنی ملاحظه کردند . در قسمت پایین کلیپ شب یلدا قابل مشاهده می باشد.