معاینه دندان کودکان

به اطلاع می رساند خانم دکتر اسدی لاری دندان کودکان را معاینه کردند
نتیجه معاینه نیز خدمت والدین عزیز ارسال گردید.