طرح پیشگیری از تنبلی چشم

در آبان ماه ۱۳۹۸ چشم کودکان این واحد آموزشی بوسیله دستگاه و چارت معاینه شد و نتیجه آن برای انجام پیگیری های لازم به والدین گرامی اعلام گردید .