بازدید از باغ گیاه شناسی ارم

بازدید از باغ گیاه شناسی ارم

در آبان ماه ۱۳۹۸ کودکان این واحد آموزشی بصورت کلاس به کلاس از باغ گیاه شناسی ارم بازدید نمودند.

این برنامه علاوه بر ایجاد نشاط در کودکان آن ها را با گیاهان مختلف آشنا کرده و خاطره ای خوش برای آن ها به یادگار میگذارد .