برنامه مفرح بالن بلانزا(روز جهانی کودک)

برنامه مفرح بالن بلانزا(روز جهانی کودک)

در نیمه دوم مهر ماه ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی کودک برنامه شاد و مفرح بالن بلانزا (چالش آب و بادکنک) در پیش دبستانی دانشگاه شیراز برگزار شد ، کودکان هر کلاس قبل از این برنامه ، روز خود را بعنوان پیک نیک در حیاط کودکستان گذراندند .