دعوت از گروه سلامت به مناسبت روز جهانی کودک

دعوت از گروه سلامت به مناسبت روز جهانی کودک

در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸ به مناسبت هفته جهانی کودک از طرف گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت شهدای انقلاب سرکار خانم زهره ابجدیان کارشناس برنامه کودکان  برای فرزندان عزیز در مورد بهداشت دهان و دندان ، بازیافت مواد ، مراقبت های فردی توضیحاتی دادند

همچنین به کودکان از طرف گروه سلامت یک دفتر نقاشی مربوط به بهداشت دهان ودندان ، یک خط کش و یک آینه مخصوص معاینه داده شد .