فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک باد

دفترت را باز کن،
بوی کاغذ به مشام میرسد ،
آغاز نوشتن است ،
آغاز خواندن است ،
به نام او شروع کن ، به نام زیبایی های او ...

اول مهر ۱۳۹۸ میزبانی پیش دبستانی دانشگاه شیراز از کودکان نازنین و والدین .....