جلسات ابتدای سال تحصیلی

در هفته ای که گذشت پیش دبستانی دانشگاه شیراز جلساتی با حضور کودکان ، والدین و همچنین یک جلسه در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار کرد . در این جلسات کودکان و والدین با محیط مهدکودک و مربی آشنا شدند . همچنین توضیحات لازم جهت شروع سال تحصیلی به آنان داده شد .