جشن نوروز در پیش دبستانی دانشگاه شیراز

در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ در این مجموعه آموزشی جشنی به مناسبت عید نوروز برگزار شد

در این برنامه از گروه نمایشی دعوت به عمل آمد و هدایایی به رسم یادبود به کودکان تقدیم گردید.

همچنین نمایشگاهی به همین مناسبت در ایام اسفند ماه در پیش دبستانی دانشگاه شیراز برقرار بود و کودکان کاردستی و سفره های هفت سین خود را به نمایش گذاشتند .