جشن پیروزی انقلاب اسلامی

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در این مجموعه آموزشی جشنی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد

در این جشن از گروه نماشی جنگ شادی دعوت به عمل آمد و ساعات خوشی برای کودکان رقم زده شد

همچنین در کودکستان دانشگاه شیراز نمایشگاهی به همین مناسبت برگزار شده و کودکان کاردستی های خود را به نمایش گذاشتند .