برنامه شکر گزاری و نماز در پیش دبستانی دانشگاه شیراز

برنامه شکر گزاری و نماز در پیش دبستانی دانشگاه شیراز

در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در پیش دبستانی دانشگاه شیراز برنامه نماز و شکر گزاری به درگاه خدای مهربان برگزار شد.

این مراسم در کلیپ زیر قابل مشاهده می باشد