برنامه فیلم برداری از برنامه های پیش دبستانی دانشگاه شیراز

برنامه فیلم برداری از برنامه های پیش دبستانی دانشگاه شیراز

در پیش دبستانی دانشگاه شیراز از تاریخ ۶ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ از تمامی برنامه ها و کلاس ها فیلم برداری انجام شد همچنین این فیلم ها در پایان سال به صورت دو حلقه سی دی به کودکان تقدیم می گردد .