بازدید از موزه تاریخ طبیعی

کودکان این مجموعه آموزشی در نیمه دوم آذر ماه از موزه تاریخ طبیعی بازدید کردند . این برنامه ارتباط مستقیم با درس علوم کودکان دارد و کودکان را با مباحثی مثل حیوانات ، بدن انسان و … آشنا می کند . شما والدین گرامی می توانید عکس های مربوط به این برنامه را از گالری کلاس مربوطه مشاهده نمایید .