صرف همگانی میان وعده های مفید

صرف همگانی میان وعده های مفید

کودکان گروه سنی ۴ تا ۵ سال پیش دبستانی دانشگاه شیراز در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ میان وعده را به صورت دسته جمعی میل کردند و میهمان مهدکودک بودند . این کار کودکان را به صرف میان وعده هایی که ارزش غذایی بالایی دارند علاقه مند می کند .