آیا ” نه ” گفتن به کودکان دشوار است ؟

نه» کلمه ای ساده است، اما بسیاری از والدین استفاده از آن را در روش هـای خـود دشوار می یابنـد. خوشبختانه، وقتی آن را بـه طور موثر و در هنگام مقتضی به کار می برید، توانایی گفتن «نه» می تواند به ابزار رفتاری قدرتمندی تبدیل شـود. ( مثلاً نه گفتـن به تعداد زیاد خواستن وسایل بـه هنگام خـرید) . کـودک انسانی از 3 سالگی به بعد می تواند با پذیرش این نـه و حتی ابـراز آن، بیاموزد که دنیا جایی نیست که ما به همه ی خواسته های خود برسیم و دنیا جایی نیست که ما در همه حال انتظاراتمان بـرآورده شود!
والدین به دلایل بسیاری «نه» گفتن را به کودکان شان دشوار می یابند نظیر:
کمبود زمان:
به نظر می رسد که امروزه والدین در شتاب هستند. دادن و خـریدن آن چـه کودک می خواهد آسان تر از وقت گـذاشتن بـرای توضیح آن است که چرا آن را نمی خرید.
ترس از ایجاد یک احساس:
بسیاری از ما یک ویژگی و فکر تحریف شده ای را از دوران نوجوانی با خود به بزرگسالی آورده ایم و آن هم تماشاگران خیالی است! به همین دلیل احساس می کنیم که سایر افراد دارنـد به ما نگـاه می کننـد، در مورد ما قضـاوت می کننـد و به همین دلیـل احساس شرمندگی می کنیم.
پول زیاد:
بسیاری از والدین این روزها پول دور ریختنی زیادی بـرای خرج کردن دارند. اما به این موضوع نمی اندیشند که با خـرید خـود چه پیامی را به کودکان منتقل می کنند؟!
وقتی دائم تسلیم تقاضاها و درخواست ها می شویم ( در مورد خریـد کتاب استثناء قایل می شویم) این پیام ها منتقل می شود که
• تو می توانی هر چه می خواهی داشته باشی:
کوتاه آمدن، کودکی به بار می آورد که توقعات غیر منطقی از شما و جهان دارد. کودک توقع دارد به هرچه می خواهد برسد.
• موضوع واقعاً این نیست که شما چگونه رفتارهایتان را مطرح کنید، فقط می توانید مدام بیشتر بخرید:
کودکی که دائما می خرد، حس حیرت و شگفی از چیزهای جدید را از دست می دهد. توقعاتی بالا را کسب خواهد کرد و ای بسا حس قدردانی در او فروکش خواهد شد.
• نمی توانم وقت بیشتری به تو بدهم، اما می توانم چیزهای زیادی به تو بدهم:
اشیاء نمی توانند جایگزین وقت و توجه شما بشوند. اگر کودک توجه و کمکی از جانب شما دریافت نکند، در میان سایر چیزها، آن ها حس ارزش نهادن به خود را رشد نمی دهند. آنها هر روز اسباب بازی ها و وسایل خود را انباشه و مضاعف می بینند ولـی حرمت نفس خود را در حال زوال و کاهش!
• اگر دلخور شوی، به تو هدیه ای کوچک می دهم:
وقتی کودکی با هر صدای بلندی هدیه ای دریافت می کند، درس خطرناکی می آموزد. یادمان باشد کودکان دیگر و دنیای واقعی آن قدر سخاوتمند نیست!

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز