خصوصیات کودکان در سن ۶-۵ سالگی

خصوصیات جسمانی بدنی

پاها به سرعت رشد می کند و قامت کشیده تر می شود. به علت کوچکی ریه ها زود به نفس زدن می افتد. قلب با سرعت رشد می کند. فعال، پر انرژی و پر سرو صداست. نسبت به پنج سالگی معمولاً لاغرتر است. استعدادش برای ابتلا به بیماری های دوران کودکی کم است. دندان های شیری می ریزد و دندان های دایمی شروع به رشد می کند. هنوز تکامل ماهیچه های بزرگ به تکامل ماهیچه های کوچک برتری دارد. به علت کوچک بودن مردمک چشم دوربینی از خصوصیات این دوره است. بازی های فردی که به صورت دویدن و بالا رفتن بود، به صورت بازی های دسته جمعی در می آید.

خصوصیات عقلی و ذهنی:

دامنه رغبت و علاقه او وسیع تر می شود. علائم و تصاویری که در گذشته تجربه کرده می شناسد . از مشاهدات خود نتیجه گیری می کند. به فعالیت بیش از نتیجه آن علاقه نشان می دهد. به نمایش هایی  که موضوع واقعی و مأنوس دارند علاقه نشان می دهد. اشیاء را برحسب وجوه مشترک آن ها طبقه بندی می کند. با اشکال و اشیاء می تواند آن ها را برحسب وجوه مشترک آن ها طبقه بندی می کند . با اشکال و اشیاء می تواند آن ها را برحسب کوچکی و بزرگی و به ترتیب مرتب کند. استقلال بیشتری در تفکر نشان می دهد. به یادگیری  شوق دارد با شرکت در کارهای عملی بهتر می آموزد.

خصوصیات عاطفی:

سرکش و احساساتی است به علت نوسان و ناپایداری در عواطف و احساسات با دوستانش زود قهر و آشتی می کند. خودنما است . هیجانات را نمی تواند تحمل کند. حالتی تحکم آمیز دارد کمتر از پنج سالگی مشارکت دارد. خشن و پرحرف است. حالت مسخرگی و شوخی در او دیده می شود. رقابت طلب و اهل لاف و گزاف است. از این که دیگران اشتباهات او را یادآوری کنند می رنجد. زود آزرده خاطر و دلتنگ می شود. می خواهد مرکز دنیا باشد.(از جمله بیشتر به او توجه می شود و میل دارد در همه امور حق را به او بدهند.)محتاج ستایش و تمجید است.

خصوصیات اجتماعی:

بیشتر اوقات با کودکان دیگر بازی می کند ولی یک همبازی را ترجیح می دهد. تمایل به بازی در گروه های کوچک در او دیده می شود. در بازی هایی که قاعده و قانون دارد به راحتی همکاری نمی کند. در هر کاری می خواهد نفر اول باشد. حالتی به خود می گیرد که گویی همه چیز می داند. پر توقع است و در انجام دادن و تحقق خواسته هایش سرسخت است. در بازی یا فعالیت های دیگر اگر موافق باشد راضی و آرام است. نسبت به دستورات دیگران سرپیچی نشان می دهد. مسئولیت را دوست دارد به فعالیت افراد خانواده علاقه نشان می دهد. در برابر مادر مقاومت می کند. برای دستورات پدر اهمیت بیشتری قائل است و در برابر آنها مقاومت کمتری نشان می دهد. در بازی با فعالیت های دیگر اگر موافق نباشد گریه می کندو دیگران را متهم به تقلب می کند.

( از کتاب روش فعال در کودکستان نوشته صغری سره)

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز