خودارضایی یا (MASTURBATION) چیست؟ راه پیشگیری و درمان آن چیست؟

خودارضایی یا (MASTURBATION) چیست؟ راه پیشگیری و درمان آن چیست؟

خودارضایی یعنی لذت بردن از دست زدن، بازی کردن و مالیدن اندام های جنسـی خود. دختـران بیشتر آلت خـود را به گوشـه ای می‌مالند و پسران بیشتر با آلت خود بازی می‌کنند.
بد نیست بدانید که کودک از زمان جنینی با مکیدن انگشتان، به گونه‌ای خودارضایی می‌کند. کودک همان گونه که گـوش یا آرنــج خود را لمس می‌کند، با اندام تناسلی خود نیز بازی می‌کند اما با تکرار این کار کودک متوجه لذتی می‌شود که از دست زدن به اندام تناسلی برایش حاصل می‌گردد.
اگر فرزند خود را در حال خودارضایی دیدید، نحوه ی واکنش شما به این مسئله، تصویر بدنی کودک از خودش و عزت نفس او را می‌سازد.
نباید او را سرزنش کنید! این مسئله بسیار طبیــعی است. در واقع خودارضایی یکی از روش‌هـای ابـراز جنسیت فرد اسـت. برخلاف باور عموم مردم و برخلاف آموزه‌های مذهبی، نظریه‌های علمی نشان داده که خودارضایی سالم، هیچگونه آسیب روحی یا جسمی به فرد وارد نمی‌کند، بلکه قوه‌ی تخیل جنسی و جنسیت فرد را نیز در آینده ارتقاء می‌دهد.
ما تنها می‌توانیم به کودکان این پیغام را بدهیم که در حضـور دیگـران، دست زدن به انـدام تناسلـی کـار درستـی نیست. درواقــع خودارضایی تنها زمانی از لحاظ روانشناختی مشکل جدی تلقی می‌شود که  ۱) به شکل اعتیاد دربیاید و بارها و بارها در شبانــه روز تکرار شود، و وقتِ کودک را به شکلِ جدی بگیرد. ۲ ) کودک دیگر خلوت نشناسد و در جلوی دیگران مبادرت به این عمل کنـد.
علل خود ارضایی مفرط در کودکان:
– داشتن تنش روانی مثل دعوای پدر و مادر و یا اتفاقات ناخوشایند در محیطِ کودک. توجه کنید که خودارضایی بیشتر جهتِ تخلیه ی اضطراب و تنشِ کودک است.
– دیدن صحنه‌های جنسی پدر و مادر. یکی از دلایل جدا کردن اتاق کودک در ۲ سالگی همین موضوع است. چرا که کـودک از بـدو تولد صحنه هایی را که می‌بیند در ذهن خود حک می‌کند و در سه سالگی که آگاهی جنسی پیدا می‌کند آن صحنه‌ها مرور می‌شوند و این می‌تواند باعث خود ارضایی شود.
– سوء استفاده جنسی از کودک توسط فردی بزرگسال که باید برای شما هشدار باشد.
– بازی جنسی والدین با کودک مثل لمس‌های ناخوشایند حتی به شوخی، اسم گذاری‌های مثلا بامزه ولی مضر روی آلت تناسلی. تماس زیاد با آلت کودک، در واقع منبع تحریک را برای کودک کشف می‌کند. حتی در حین نوزادی باید با حداقل تماس کـودک را پوشک کرد.
– توجه شدیـــد و برخورد جــدی و تخریبی والدین به خودارضایی های سالم و گاه به گاهِ کودک
– زیاد نگه داشتنِ دستشویی
– کنجکاوی جنسی و ارائه نشدن آموزشِ جنسی مناسب از طرف والدین به کودک. در واقع کنجکاوی های جنسی کودک در ابتدا در سطح شناختی است ولی هنگامی که جواب سوال خود را نمی‌گیرد و پدر و مادر در مقابل سوالات او برخورد بد و ناآگـاهانـه‌ای نشان می‌دهند، بتدریج این کنجکاوی سمت و سوی انحرافی به خود خواهد گرفت.
فراموش نکنید کودکی که از پدر و مادر خود کمتر توجـه مثبت مـی‌گیرد و کمتر نوازش می‌شود به نوازشِ خود و دست ورزی بـدنِ خود، روی می‌آورد. وقـــت برای او بگذراید و با او بازی کنید. بدون نصیحت و سرزنش به حرف‌هایش فقط و فقط گوش کنید. اجازه دهید هیجانات منفی خود را در قالب کلمات، نقاشی، قصه، خمیر بازی و مجسمه سازی و بازی های فعالیتی بیرون بریزد. ایـن راهکارهای پیشگیرانه برای بسیاری از مراجعین کوچکمـان که دچـار خودارضایی های گـاه به گـاه بوده اند، بسیار مفید واقـع شده است. کودکی که با اسباب بازی هایش بازی نکند به تـدریج به بـدن خود روی می‌آورد و با آن بـازی مـی کند. او را به مهد کـودک بفرستید و با دوستانش همبازی کنید و یا اگر در خانه است وقتِ او را خالی از برنامه نگذارید. بارها و بارها با او بازی کنید.
هنگامی که وارد اتاق فرزندتان شدید و دیدید که مشغول خودارضایی است، هول نشوید، معمولا کودک در هنگام خود ارضایی در گوشه ای قرار می‌گیرد، به یک نقطه خیره می‌شود و محو می‌شود. یادتان باشـد به هیچ وجه نصیحت نکنید و یا سرزنـش و نتبیه را برای این موضوع بکار نبرید. فورا درِ اتاق را ببندید، از آنجـا خارج شویـد و هیچ عکس‌العملی انجـام ندهید. اگـر خواستید در ایـن خصوص با او صحبت کنید آن را به زمان دیگری واگذار کنید. کافی است کمی از در، فاصله بگیرید و یک محـرک قوی وارد کـنید مثلا صدای خیلی بلند یا پرتاب شیئی که صدای بلند ایجاد کند. ( درواقع همراه کردن یک محرک خوشایند مثل خودارضایی با یک محرک ناخوشایند مثل سروصدای شدید از بیرون، می‌تواند به تدریج موجب کاهش این رفتار شود).
اما اگر در حضور دیگران یا در جای نامناسبی به این عمل اقدام کرد به او بگویید: «می‌دانم دست زدن به بدنت بـرای تو خوشاینـد است اما درست نیست که این کار را در حضور دیگران انجام بدهی.»
اگر احساس می‌کنید که فرزندتان بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خودارضایی می‌کند و این عمل باعث شده از فعالـیت های معمول و روزمره خود محروم شود وقت آن است که حتمـــا از متخصصان استفاده کنید و او را نزد روان‌شناس کودک ببرید.