خودارضايي یا (MASTURBATION) چیست؟ راه پیشگیری و درمان آن چیست؟

خودارضايي یا (MASTURBATION) چیست؟ راه پیشگیری و درمان آن چیست؟

خودارضايي يعني لذت بردن از دست زدن، بازي كردن و ماليدن اندام هاي جنسـي خود. دختـران بیشتر آلت خـود را به گوشـه ای می‌مالند و پسران بیشتر با آلت خود بازی می‌کنند.
بد نیست بدانید که كودك از زمان جنيني با مكيدن انگشتان، به گونه‌ای خودارضايي مي‌كند. كودك همان گونه كه گـوش يا آرنــج خود را لمس مي‌كند، با اندام تناسلي خود نيز بازي مي‌كند اما با تكرار اين كار کودک متوجه لذتي مي‌شود كه از دست زدن به اندام تناسلي برايش حاصل مي‌گردد.
اگر فرزند خود را در حال خودارضایی ديديد، نحوه ی واکنش شما به این مسئله، تصوير بدنی کودک از خودش و عزت نفس او را می‌سازد.
نباید او را سرزنش کنید! این مسئله بسیار طبیــعی است. در واقع خودارضايي يكي از روش‌هـاي ابـراز جنسيت فرد اسـت. برخلاف باور عموم مردم و برخلاف آموزه‌های مذهبی، نظريه‌هاي علمي نشان داده که خودارضايي سالم، هيچگونه آسيب روحي يا جسمي به فرد وارد نمي‌کند، بلكه قوه‌ي تخيل جنسي و جنسيت فرد را نيز در آینده ارتقاء مي‌دهد.
ما تنها مي‌توانيم به كودكان اين پيغام را بدهيم كه در حضـور ديگـران، دست زدن به انـدام تناسلـي كـار درستـي نيست. درواقــع خودارضایی تنها زمانی از لحاظ روانشناختی مشکل جدی تلقی می‌شود که  1) به شکل اعتیاد دربیاید و بارها و بارها در شبانــه روز تکرار شود، و وقتِ کودک را به شکلِ جدی بگیرد. 2 ) کودک دیگر خلوت نشناسد و در جلوی دیگران مبادرت به این عمل کنـد.
علل خود ارضایی مفرط در کودکان:
– داشتن تنش روانی مثل دعوای پدر و مادر و یا اتفاقات ناخوشایند در محیطِ کودک. توجه کنید که خودارضایی بیشتر جهتِ تخلیه ی اضطراب و تنشِ کودک است.
– دیدن صحنه‌های جنسی پدر و مادر. یکی از دلایل جدا کردن اتاق کودک در 2 سالگی همین موضوع است. چرا که کـودک از بـدو تولد صحنه هایی را که می‌بیند در ذهن خود حک می‌کند و در سه سالگی که آگاهی جنسی پیدا می‌کند آن صحنه‌ها مرور می‌شوند و این می‌تواند باعث خود ارضایی شود.
– سوء استفاده جنسی از کودک توسط فردی بزرگسال که باید برای شما هشدار باشد.
– بازی جنسی والدین با کودک مثل لمس‌های ناخوشایند حتی به شوخی، اسم گذاری‌های مثلا بامزه ولی مضر روی آلت تناسلی. تماس زیاد با آلت کودک، در واقع منبع تحریک را برای کودک کشف می‌کند. حتی در حین نوزادی باید با حداقل تماس کـودک را پوشک کرد.
– توجه شدیـــد و برخورد جــدی و تخریبی والدین به خودارضایی های سالم و گاه به گاهِ کودک
– زیاد نگه داشتنِ دستشویی
– کنجکاوی جنسی و ارائه نشدن آموزشِ جنسی مناسب از طرف والدین به کودک. در واقع کنجکاوی های جنسی کودک در ابتدا در سطح شناختی است ولی هنگامی که جواب سوال خود را نمی‌گیرد و پدر و مادر در مقابل سوالات او برخورد بد و ناآگـاهانـه‌ای نشان می‌دهند، بتدریج این کنجکاوی سمت و سوی انحرافی به خود خواهد گرفت.
فراموش نکنید کودکی که از پدر و مادر خود کمتر توجـه مثبت مـی‌گیرد و کمتر نوازش می‌شود به نوازشِ خود و دست ورزی بـدنِ خود، روی می‌آورد. وقـــت برای او بگذراید و با او بازی کنید. بدون نصیحت و سرزنش به حرف‌هایش فقط و فقط گوش کنید. اجازه دهید هیجانات منفی خود را در قالب کلمات، نقاشی، قصه، خمیر بازی و مجسمه سازی و بازی های فعالیتی بیرون بریزد. ایـن راهکارهای پیشگیرانه برای بسیاری از مراجعین کوچکمـان که دچـار خودارضایی های گـاه به گـاه بوده اند، بسیار مفید واقـع شده است. کودکی که با اسباب بازی هایش بازی نکند به تـدریج به بـدن خود روی می‌آورد و با آن بـازی مـی کند. او را به مهد کـودک بفرستید و با دوستانش همبازی کنید و یا اگر در خانه است وقتِ او را خالی از برنامه نگذارید. بارها و بارها با او بازی کنید.
هنگامي كه وارد اتاق فرزندتان شديد و ديديد كه مشغول خودارضايي است، هول نشويد، معمولا کودک در هنگام خود ارضایی در گوشه ای قرار می‌گیرد، به یک نقطه خیره می‌شود و محو می‌شود. یادتان باشـد به هیچ وجه نصیحت نکنید و یا سرزنـش و نتبیه را برای این موضوع بکار نبرید. فورا درِ اتاق را ببنديد، از آنجـا خارج شويـد و هيچ عكس‌العملي انجـام ندهيد. اگـر خواستيد در ايـن خصوص با او صحبت كنيد آن را به زمان ديگري واگذار كنيد. کافی است کمی از در، فاصله بگیرید و یک محـرک قوی وارد کـنید مثلا صدای خیلی بلند یا پرتاب شیئی که صدای بلند ایجاد کند. ( درواقع همراه کردن یک محرک خوشایند مثل خودارضایی با یک محرک ناخوشایند مثل سروصدای شدید از بیرون، می‌تواند به تدریج موجب کاهش این رفتار شود).
اما اگر در حضور ديگران يا در جاي نامناسبي به اين عمل اقدام كرد به او بگوييد: «مي‌دانم دست زدن به بدنت بـراي تو خوشاينـد است اما درست نيست كه اين كار را در حضور ديگران انجام بدهي.»
اگر احساس مي‌كنيد كه فرزندتان بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خودارضايي مي‌كند و اين عمل باعث شده از فعالـيت هاي معمول و روزمره خود محروم شود وقت آن است كه حتمـــا از متخصصان استفاده كنيد و او را نزد روان‌شناس كودك ببريد.