خصوصیات کودکان در سن 5-4 سالگی

خصوصیات جسمی و حرکتی :

 نسبت به چهارسال اول زندگی از سرعت رشد ، قد و وزن کاسته می شود. دست ها مهارت دارند ولی عضلات کوچک دست  هنوز کاملا متعادل و موزون نیستند . در معرض بیماری های مسری قرار دارد . از کارهای پر تحرک لذت می برد و فعال است. فعالیت های حسی حرکتی بیش از سنین قبل موزون هستند. بازی های پر سروصدا را دوست دارد . بدن کشیده تر و دست ها و پاها درازتر می باشند . دختران معمولا یکسال در رشد بدنی از پسرها جلوتر هستند. چشم ها دوربین است . می تواند از روی خط تعادل راه برود و با یک پا جست های کوچک بزند . می تواند در حال بالا رفتن و پایین آمدن از پله ها بدود می تواند چند ثانیه ای روی یک پا بایستد . می تواند تصاویری بکشد که برای دیگران واضح است . کلمات ساده را  رونویسی می کند. در نقاشی می تواند مربع و مثلث را روی مدل یا شی ء واقعی نقاشی کند. در ترسیم شکل انسان معمولا همه اعضا را می کشد .                                                                                                                                

خصوصیات عقلی و ذهنی :

هنوز خود مدار است ولی می تواند با کودکان دیگر به تبادل نظر بپردازد . حوادث ساده را تعریف می کند .به توضیحات ساده عملی راجع بـــه حوادث و تجارب روزانه و معما وطنز علاقه مند است . به نمایشنامه ها علاقه نشان می دهد . و مایل به ایفای نقش در آنها است . مهارت هـای دیگران را تا حدود زیادی تشخیص می دهد وقت را کم و بیش می شناسد و دیروز و فردا را از یکدیگر تشخیص می دهد . از حوادث گذشتــه خاطراتی دارد.  در نقاشی ها از فکر خلاقانه خود استفاده می کند . در دنیای حقیقی و واقعی خود غرق می شود تغییر شکل ها و دگرگونی هـا را درک نمی کند و لذا ثابت بودن طول توده ، حجم و اعداد را علی رقم تغییر ظاهری آن ها نمی فهمد . می تواند بر اساس خصوصیات ظاهری اشیاء آن ها را طبق بندی کند.کنجکاو است و به یادگیری علاقه مند است . سمت چپ و راست را تشخیص می دهد به داشتن سن و موقعیـت بزرگتر ها علاقه مند می شود و در این مورد سوالات زیادی می کند . مدت زمان توجهش محدود است ولی بتدریج بیشتر می شود.              

خصوصیات عاطفی :

آرامش و سازگاری در رفتار وی دیده می شود . ثبات اخلاقی دارد و قابل اعتماد است دارای اعتماد به نفس و صمیمیت است . تدریجا قدرت خویشتن داری در او رشد می کند . می خواهد مورد توجه و تایید بزرگترها  ( پدر ، مادر و مربی مهد کودک ) قرارگیرد . مسولیت را تدریجا درک می کند و می تواند کار درست را از نادرست تمیز دهد . نیازمند تشویق و محبت است . همه چیز کودک مادر اوست ، مادر برای کودک مرکز دنیاست . دوست دارد از خواهر و برادر کوچکتر از خود و از حیوانات مواظبت کند. می خواهد همیشه نزدیک مادر باشد و کارهای او را انجام دهد .                                                                                                                                                                

خصوصیات اجتماعی :

درمرحله اول به خود علاقه نشان می دهد در بازی های گروهی شرکت می کند . می تواند در گروه های کوچک  فعالیت کند .حس مالکیت دارد و از تعدی دیگران آزرده می شود. نسبت به کودکان شدیدا حسادت می ورزد . از بزرگتر ها تقاضای کمک می کند و میل به کمک دیگران را دارد . برای جلب محبت بزرگترها به رقابت می پردازد. مسئولیت های کوچک را قبول می کند. در رابطه اجتماعی کم توقع است .هرچند علاقه مند و مفتخر به پدر است ولی تمایل بیشتری دارد که با مادر باشد ( هم پسر و هم دختر ). می تواند مقررات بازی را رعایت کند و دوستانش را انتخاب کند . از زورگویی و تحکم بدش می آید و دستورات دیگری را با کندی و بی میلی انجام می دهد. اگر با او مخالفت شود ناراحت می شود.                                                                              

از کتاب روش فعال در کودکستان نوشته

صغری سره                    

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز