خصوصیات کودکان در سن 4-3 سالگی

از نظر ذهنی :

قدرت بیانش خیلی بیشتر می شود. حرف هایش صورت جمله به خود می گیرد. زیاد سئوال می کند . زبان وی بچه گانه و کلمات و جملاتش بدون معنی است. در باره یک موضوع می تواند دو سه جمله را به هم مربوط کند. به درک مفهوم علت و معلول پی می برد. نسبت به مردم و کارهایشان علاقه بسیار نشان می دهد.از داستان های طولانی و مطالب با مزه خوشش می آید. در بازی های تخیلی خود غرق می شود و نقش هایی از محیط خود را در آن به کار می برد. مفهوم عدد 3 برای او روشن تر می گردد. به جای درک دستورها چند کلمه ای به فهمیدن دستورها و جمله های پیچیده تر شروع می کند . می تواند یک مربع یا مثلث بکشد. می تواند حوادث عمده قصه ای را که شنیده است بازگو کند . می تواند انگشتانش را بشمارد.                                                                                                                                 

از نظر اجتماعی :

برای خود دوستان مخصوص پیدا می کند . به بازی های گروهی علاقه بیشتری نشان می دهد. نسبت به بازی با همجنسان خود تمایل بیشتری دارد. دیگران را در اموال خود شرکت می دهد. جلوی دوست و آشنا خودی نشان می دهد.                                                     

از نظر جسمی :

سرعت افزایش قد و وزن در این سن کمتر از سه سالگی است. بدون کمک به توالت می رود. زود خسته می شود. از فعالیت هایی که باعث تحرک عضلات می شود لذت می برد و در حرکات هماهنگی بهتری نشان می دهد.در فضای آزاد بهتر بازی می کند. مسابقه می دهد. از جاهای بلند بالا می رود. روی سه چرخه خودنمایی می کند.بین چشم و دست و انگشتان او برای گرفتن اشیاء هماهنگی بیشتری به وجود می آید.بعضی از عذاها را ترجیح می دهد.                                                                                                                                

از نظر عاطفی:

به کودکان علاقه بیشتری نشان می دهد. احساسات قوی تری نسبت به خانه و خانواده در او پرورش می یابد. ممکن است از کودکان کوچکتر حمایت کند اما نسبت به خواهر و برادر کوچکتر خانواده حالت جنگ و ستیز دارد. به آسانی به گریه می افتد. اسم های اشیاء و اشخاص را به زبان می آورد. لاف و گزاف می گوید. هنوز از اشخاص ناشناس، حیوانات و صداها هراس دارد.

 

(از کتاب روش فعال در کودکستان نوشته صغری سره)

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز