چگونه رفتارکودک را اصلاح کنیم؟

اگـر با رفتارهای اشتباه خود و نادیده گرفتن این اصول تربیتی باعث شده‌اید کودک برای انجام هر کاری پاداش یا باج طلب کند، باید به مرور این عادت او را ترک بدهید. بچه‌ها باید بدانند در مورد اجرای قوانین و وظایف هیچ جـای بحـث و گفت‌وگــویی وجــود نــدارد. با او صحبت کنید و بگـویید همان‌طـور که ما برای رفتن به سرکار یا غـذا‌پختـن یا مـرتب کردن خـانه بهانـه‌ای نمی‌آوریم و پـاداشی از کسی نـمی‌‌خواهیم چـون اینها جـزو وظـایفمان هستنـد،تـو هـم باید بدون چـون و چرا وظیفه‌ات را انجام دهی. وظیفه تو رفتن به مدرسه است؛ بی‌بحث و چون و

چـرا . به او اجـازه ندهید از زیـر بار مسوولیت‌هایی که بـرایش تعـریف کرده‌اید، شـانه خالی کند. خیلـی کوتـاه، مشـخص و روشن به او بگویید که این موضـوع یک قانون است و هیچ دلیل و برهانی برای انجام ندادنش نداریم

سعی نکنید وارد بحث و گفت‌وگـو شوید چون اگـر وارد بازی‌های کلامـی شوید، حتما بچه‌ها بـرنده خواهند شد. آنها آنقدر بلدند دلیل‌تراشی کنند کـه درنهایت مجبورتـان می‌کننـد اجازه دهید مطـابق میل آنها رفتار کنیـد کـه می‌توانـد مدرسه نرفتن باشد یا جمـع نـکردن وسـایلشان مـی توانید برای ماندن بچه ها در منزل ، شرایط خـاصی تعیین کنید.

اگر کودک هیچ بیماری و مشکلی ندارد و دلیلی را برای امتناع از مدرسه رفتن نمی‌یابید، ترتیبی بدهید آن روز به او خوش نگذرد. اگر می‌گوید ناخوش است، نگذارید حالا که ترفندش برای مدرسه نرفتن جواب داده، به بـازی و تفریح بپردازد. به او بگویید حق ندارد با دوستانش بازی کند و تمام روز باید در رختخواب بماند..

حتی غذای مناسب بیمار به او بـدهید نـه آنچه دوست دارد. در پایـان لازم است علت نرفتن به مدرسه را کشف و کودک را به مدرسه و محیط آن علاقه‌مند کنید. اگـر به اختلال اضطـراب جـدایی مشکوک هستید، با روان‌پـزشک مشورت کنید و اگر شک کرده‌اید مشکلی در مدرسه وجود دارد که منشاء آن رفتار معلم یا همکلاسی‌های اوست  سعی کنید با مسوولان مدرسه صحبت کنید.

رفتار مثبت کودک را برای مدرسه رفتن مورد توجه قرار دهید. به او نشان دهید که در نظر شما مدرسه رفتن، کار بسیار مهم و باارزشی است و برای این کار اهمیت قائـل هستید. نباید با سختگیری سعـی کنید مشکل او را یک شبه حل کنید. هر کاری که مـربوط به مدرسه رفتن اسـت، از آمـاده‌شدن، به مـوقع به سـرویس رسیدن و… را بدون تشویق نگذارید .                           روانشناسی کودک

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز