کتاب خانه کودکستان

 کتاب خانه کودک کودکستان دانشگاه شیراز در سال ۱۳۷۸ با مسوولیت خانم مینو اولیاءسمیع تأسیس گردید. با توجه به این که کودکان در این مرحله از آموزش ، از مهارت خواندن برخوردار نیستند ، کتاب های امانی توسط والدین و در محیط خانه برای ایشان خوانده می شود. تأسیس این کتاب خانه که در حد خود اقدامی نو و بدیع به شمار می آید ، از فوائد فراوانی برخوردار است. آشنا کردن کودکان با کتاب ، نهاد کتابخانه و مطالعه ، پرورش قدرت تخیّل و توانمندی های ذهنی آنها از طریق شنیدن قصّه ، ایجاد حس مسؤولیّت پذیری و نگهداری از کتاب های امانت گرفته شده و ملزم نمودن و پایبندکردن ایشان به بازگرداندن کتاب به کتابخانه ، اشتیاق و الزام والدین به ایجاد فرصتی مناسب جهت ارتباط فرهنگی و عاطفی با کودک از طریق خواندن قصّه ها برای وی، تنها بخشی از فوایدی است که این تجربه موفق به همراه داشته است . استقبال خانواده ها از این طرح وحمایت و ابراز لطف حضوری و کتبی آنها نشانه توفیق این حرکت کوچک اما بسیار مؤثّر فرهنگی است. بر اساس آماری که در این مدت از فعالیت کتابخانه مهد کودک به دست آمده است می توان به میزان اشتیاق فراوان کودکان به کتاب به خوبی پی برد . در طول ۹ ماه تحصیلی کتابخانه به مدت ۷ ماه فعالیت منظم دارد . تعداد اعضای کتابخانه ( تنها در مقطع سنی سه تا شش سال ) ۲۵۰ نفر می باشند که هر هفته دو تا سه کتاب به امانت می گیرند ، در طول مدت هفت ماه هر کودک قصه های زیبای ۸۴ کتاب را می نیوشد . این آمار در این مدت برای کودکان یاد شده رقمی حدود ۲۰۰۰۰ جلد کتاب است. از این همه شـوق می توان و بایـد برای ترویج کتاب و جا انداختن سنت کتاب خوانی و همه گیر کـردن عــــادت به مطالعه بهره برد . از همین جا ، از کنار این دریای شوق ، دریای متلاطــم شوق کودکان به کتاب ، به همه کسانی که از پاییـن بودن شمارگان کتاب در جامعه امروزایـران بــه شرم و وحشت دچار شده اند ، به همه کسانی که از خبر هول انگیز کتاب نخوانی مردم زبانشــان بند آمده است ، می گوییم که گریزی نیست ، ایجاد فرهنگ کتاب خوانی و عادت به مطالعه را باید از کودکستان ها آغاز کرد.

آری ریشه عشق به مطالعه، کتاب و کتاب خانه را از اوان زندگی کودک در جان وی استوار کنیم تا وجود وی به بر و بار فکر و فضیلت و روشنایی آراسته گردد.