کلاس فوق برنامه زبان انگلیسی

والدین عزیز هدف اصلی ما ازآموزش زبان انگلیسی در پیش دبستانی دانشگاه شیراز ، ابتداعلاقه مند کردن آنها به یادگیری زبان در محیطی شاد و دوستانه می باشد و پس از اطمینان از اشتیاق کودکان آموزش آنها در دو سطح کودکان( ۵-۴ سال) و (۶-۵ سال) انجام می پذیرد.
یادمان باشد بوجودآمدن اشتیاق کودکان به امر بسیارمهم یادگیری زبان انگلیسی در طول سالیان ، در همین سنین کودکی شکل میگیرد.

تاثیرات مثبت آموزش زبان دوم بر روی رشد ذهنی کودک.
پیشرفت روانی کودک با گفتن، نوشتن و خواندن به دو زبان تواناتر و پیشرفته تر خواهد شد.
انعطاف پذیری در اندیشیدن و بالا بردن توانایی شنیداری او افزایش می یابد.
بینش او در مورد زبان اول توسعه می یابد و درک کودک از زبان مادری اش تقویت می یابد.
موقعیت ایجاد ارتباط با افراد جدید برای او فراهم می شود. (که در صورت دانستن یک زبان نمی توانست با آن ها ارتباط برقرار کند.)
با فرهنگی جدید آشنا می شود و این امر به او برای درک و شناخت مردمان دیگر کشورها کمک می کند.
موقعیت شبکه های دوستی افزایش می یابد. و فرصت های شغلی اش در آینده افزایش می یابد.
اعتماد به نفس و خودباوری او افزایش می یابد. (توانایی درک تفاوت های دیگران.
خلاقیت کودک و مهارت های حل مسائل در او افزایش می یابد..
در عرصه های جهانی می تواند فعالیت بیشتری داشته باشد و عملکردی آگاهانه تر در مورد خود، فرهنگ های دیگر و ارتباط با آن فرهنگ ها برایش ایجاد می شود.
کودک در مدرسه برای یادگیری زبان دوم راحت تر از همسالان خود خواهد بود.
کودکان دوزبانه نسبت به یک زبانه ها مهارت های تحلیلی، اجتماعی و تحصیلی و علمی بهتری خواهند داشت.
این توانایی به کودک کمک می کند تا در موقعیت ها و محیط های مختلف احساس راحتی بیشتری کند. و این امر انعطاف پذیری و سازگاری ذاتی را به وجود می آورد.

فاطمه زارعی – مربی زبان انگلیسی پیش دبستانی دانشگاه شیراز